Sporio AS, org. 927 697 432MVA

VIL DU GÅ ETTERSØK FOR OSS?


Vi trenger fortsatt flere ekvipasjer!

For å bli Norges største ettersøksring trenger vi selvsagt gode ettersøksgodkjente hundeførere og hunder i alle deler av Norge. Vi verdsetter deres viktige innsats, både for oss og for dyrevelferd generelt, og håper at du også vil ta del i dette viktige arbeidet for Sporio.  

Ekvipasjene er ryggraden i Sporio.

For å kunne tilby et godt produkt til våre kunder er det av stor betydning at vi har god dekning av ekvipasjer. Vi trenger avtaler med godkjente sporhunder og hundeførere over hele landet. Og det holder selvsagt ikke at bare én ettersøkshund og tilhørende fører skal dekke store jaktområder - vi trenger mange, også deg!

Vi mener at det er tid for en modernisering av systemet for ettersøk under jakt i Norge. Dette tror vi gjør at flere jegere vil oppfylle sin plikt og rekvirere ettersøk ved skadeskyting ettersom det nå finnes en lett måte å be om et ettersøk på. Dette igjen bidrar til å øke dyrevelferden i Norge ved at det reduserer viltdyrenes lidelser. Som dyreeier selv tror vi du er enig i fornuften i dette.

Få gode ettersøksturer for deg og din hund - helt enkelt!

Når du er ekvipasje for Sporio trenger du verken å forholde deg til papirarbeid eller jegere som til stadighet ber om å få tegne ettersøksavtaler. Det hele er såre enkelt - du har én avtale og det er med oss i Sporio. Deretter mottar du pushvarsel på din mobil når noen i ditt område har skadeskutt, og dersom du aksepterer oppdraget kan du og din sporhund dra ut for en god ettersøksøkt etter det påskutte viltdyret. Enklere blir det ikke.


Det er tid for modernisering av ettersøk i forbindelse med jakt!  


Hvordan fungerer ettersøksavtalen gjennom Sporio?

Det hele er ganske enkelt: Du har kun avtale med Sporio og angir til oss hvilket geografiske område i Norge du kunne tenke deg å gjennomføre ettersøk i.

Vi forsøker å ha flere ekvipasjer i hvert område. Og jo flere kunder i ett område, jo flere ekvipasjer trenger vi. Du blir formelt sett innleid for dine tjenester som ekvipasje og vil ikke være ansatt.

Vi i Sporio har både premiering og rabatter ved kjøp av diverse varer for våre ivrigste ekvipasjer, både etter antall ettersøk utført og i form av årlig loddtrekning av premier.  

Hva skjer ved et ettersøk?

Når en jeger har skadeskutt et dyr og trenger et ettersøk, trykker han på knappen i appen for rekvirering av ettersøk. Umiddelbart går det da ut varsel til ettersøksmannskap som oppholder seg innenfor to timers avstand fra skuddplassen. Varselet inneholder informasjon om hvor jegeren befinner seg samt hva slags dyr som er påskutt.

Den av ekvipasjene som først aksepterer oppdraget får så kontaktdetaljer til jegeren slik at kontakt kan etableres, og ytterligere informasjon om dyret, skuddplassen og annet kan gis. Ettersøket gjennomføres deretter på vanlig måte og etter vanlige regler og praksis, inkludert også dersom søket er resultatløst og kommunen involveres.

Sporio betaler deg 2.000,- pluss eventuell moms for hvert gjennomførte ettersøksoppdrag uavhengig av varighet, og beløpet skal dekke alt du har av kostnader.

Etter at søket er avsluttet ønsker vi i Sporio også å få en statusrapport fra deg om hvordan søket gikk, og om det er noe vi trenger å vite om selve søket eller prosessen rundt.


VIL DU VÆRE EKVIPASJE FOR OSS?

Last ned appen, registrer deg med profil og følg anvisningen der.