VIL DU GÅ ETTERSØK FOR OSS?


Vi trenger ekvipasjer i hele Norge!

For å bli Norges største digitale ettersøksring trenger vi selvsagt gode ettersøksgodkjente hundeførere og hunder i alle deler av Norge. 

Vi verdsetter deres viktige innsats, både for oss og for dyrevelferd generelt, og håper at du også vil ta del i dette viktige arbeidet for Sporio.  


Ekvipasjene er ryggraden i Sporio.

For å kunne tilby et godt produkt til våre kunder er det av stor betydning at vi har god dekning av ekvipasjer. Vi trenger avtaler med godkjente sporhunder og hundeførere over hele landet. Og det holder selvsagt ikke at bare én ettersøkshund og tilhørende fører skal dekke store jaktområder - vi trenger mange, også deg!

Bli med og bygg Norges største digitale ettersøksring!

Vi mener at det er tid for en modernisering av systemet for ettersøk etter jakt i Norge. Dette tror vi gjør at flere jegere vil oppfylle sin plikt og rekvirere ettersøk ved skadeskyting ettersom det nå finnes en lett måte å be om et ettersøk på. Dette igjen bidrar til å øke dyrevelferden i Norge ved at det reduserer viltdyrenes lidelser. Som dyreeier selv tror vi du er enig i fornuften i dette. 

Få gode ettersøksturer for deg og din hund - helt enkelt!

Når du er ekvipasje for Sporio trenger du verken å forholde deg til papirarbeid eller jegere som til stadighet ber om å få tegne ettersøksavtaler. Det hele er såre enkelt - du har én avtale og det er med oss i Sporio. Deretter mottar du pushvarsel på din mobil når noen i ditt område har skadeskutt, og dersom du aksepterer oppdraget kan du og din sporhund dra ut for en god ettersøksøkt etter det påskutte viltdyret. Enklere blir det ikke.


Det er tid for modernisering av ettersøk etter jakt i Norge!  

Bli ekvipasje i Sporio, du også!


Hvordan fungerer ettersøksavtalen gjennom Sporio?

Det hele er ganske enkelt: Du har kun avtale med Sporio og angir til oss hvilket geografiske område i Norge du kunne tenke deg å gjennomføre ettersøk i. Vi fargelegger dekningskartet ut fra denne geografiske begrensningen, men det kan selvsagt være store overlappinger med andre ekvipasjer i området - vi forsøker å ha flere ekvipasjer i hvert område. Og jo flere kunder i ett område, jo flere ekvipasjer trenger vi.

Vi leier formelt sett inn dine tjenester som ekvipasje (du er ikke ansatt hos oss) og avtalen løper årlig, men vi har ingen krav om antall gjennomførte ettersøk i avtaleperioden. Vi håper likevel at du gjør ditt ytterste for å hjelpe våre kunder når de skadeskyter og aksepterer ettersøksoppdragene såfremt det passer for deg. Vi i Sporio har både premiering og rabatter ved kjøp av diverse varer for våre ivrigste ekvipasjer, både etter antall ettersøk utført og i form av årlig loddtrekning av premier.  

Hva skjer ved et ettersøk?

Når en jeger har skadeskutt et dyr og trenger et ettersøk, trykker han på knappen i appen for rekvirering av ettersøk. Umiddelbart går det da signaler til ettersøksmannskap i de nærliggende områdene i form av et pushvarsel på ekvipasjenes mobil. Pushvarselet går ut til alle våre registrerte ekvipasjer som oppholder seg innenfor to timers avstand fra skuddplassen, og varselet inneholder informasjon om hvor jegeren befinner seg samt hva slags dyr som er påskutt. Den av ekvipasjene som først aksepterer oppdraget får så kontaktdetaljer til jegeren via appen slik at kontakt kan etableres og ytterligere informasjon om dyret, skuddplassen og annet kan gis.

Ettersøket gjennomføres deretter på vanlig måte og etter vanlige regler og praksis, inkludert også dersom søket er resultatløst og kommunen involveres. Sporio betaler deg 2.000,- pluss eventuell moms for hvert gjennomførte ettersøksoppdrag uavhengig av varighet, og beløpet skal dekke alt du har av kostnader. Etter at søket er avsluttet ønsker vi i Sporio også en tilbakemelding fra deg om hvordan søket gikk og om det er noe vi trenger å vite om selve søket eller prosessen rundt.  

Og for ordens skyld, ekvipasjene behøver ikke å betale for abonnementet i Sporio-appen - den er selvsagt gratis for dere.INTERESSERT I Å BLI REGISTRERT SOM ETTERSØKSMANNSKAP HOS OSS?


Last ned appen, registrer deg med profil og følg anvisningen der.