LAST NED OG BLI KUNDE I DAG


Få din ettersøksavtale hos Sporio - enkelt og greit.

Da har du ekvipasjedekning til å utføre ettersøk i alle områder vi dekker om du skulle skadeskyte.

Kun 599,- per år! 

Ingen kostnad ved ettersøk.


Lovkravene er enkle og utvetydige for jakt på storvilt.

Alle som jakter elg, hjort eller rådyr i Norge er pålagt å ha en gyldig ettersøksavtale med en godkjent hundefører og en tilhørende godkjent ettersøkshund. Bakgrunnen for dette er nedfelt i Viltlovens § 19 om å ikke utsette viltet for unødige lidelser, samt § 23 i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst der det framgår at alle gjennom skriftlig avtale skal være sikret tilgang på hund og fører innen rimelig tid etter påskyting. Miljødirektoratet, som er myndighetsorganet her, har definert "rimelig tid" som at hunden skal kunne bringes til skuddstedet innen fire timer. Det er også i § 27 i nevnte forskrift nedfelt en generell plikt for hver enkelt jeger til å "forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke" når det gjelder all storvilt. Strafferammen for brudd på Viltloven er bøter eller fengsel i inntil ett år ifølge Viltlovens § 56.       

Kort fortalt: skal du jakte elg, hjort eller rådyr  du ordne deg en gyldig ettersøksavtale før du drar på jakt!


Sporio gir deg ettersøksavtalen du trenger!

Ved å laste ned Sporio-appen og betale det årlige abonnementet har du ordnet deg den ettersøksavtalen som loven krever. Lettere blir det ikke! Straks abonnementet er gyldig har du tilgang på ettersøkstjenester i alle de fargede områdene på kartet vårt som vist på vår framside. Og skulle uhellet være ute når du avfyrer skuddet, så er det bare å trykke på knappen for å rekvirere ettersøk. GPS'en finner da ut hvor du er og appen sender pushvarsel til de nærmeste ekvipasjene som vi har avtale med. Når en av disse aksepterer oppdraget vil du bli kontaktet for nærmere informasjon og veien videre. Det eneste du skal gjøre er å holde deg i nærheten av skuddplassen, men uten å tråkke for mye rundt slik at hunden kan få gjøre jobben sin skikkelig.


Last ned din gyldige ettersøksavtale i dag!  

Enklere blir det ikke!


Usikker på hvordan dette virker eller har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe, og les gjerne gjennom svarene på de vanligste spørsmålene vi har fått.

Sjekk gjerne ut kartet vårt på framsiden før hver gang du skal på jakt for å holde deg oppdatert på hvilken dekning vi til enhver tid har. 


Klar for å bli kunde i Sporio?

Last ned appen i dag og registrer deg der. Innen kort tid mottar du betalingsdetaljer fra oss og etter at vi har registrert innbetalingen din har du en gyldig ettersøksavtale gjennom Sporio!

Abonnementet gjelder i ett kalenderår fra den datoen du registrerer deg, og fortsetter årlig fram til du sier opp abonnementet. Det refunderes ikke for avkortede perioder ved oppsigelse, man betaler for ett år om gangen.