Sporio AS, org. 927 697 432MVA

På tide med digitale løsninger innen ettersøk og ekvipasjer!

Lovkravene er enkle og utvetydige for jakt på storvilt. Alle som jakter elg, hjort eller rådyr i Norge er pålagt å ha en gyldig ettersøksavtale med en godkjent hundefører og en tilhørende godkjent ettersøkshund. Bakgrunnen for dette er nedfelt i Viltlovens § 19 om å ikke utsette viltet for unødige lidelser, samt § 23 i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst der det framgår at alle gjennom skriftlig avtale skal være sikret tilgang på hund og fører innen rimelig tid etter påskyting.

Miljødirektoratet, som er myndighetsorganet her, har definert "rimelig tid" som at hunden skal kunne bringes til skuddstedet innen fire timer. Det er også i § 27 i nevnte forskrift nedfelt en generell plikt for hver enkelt jeger til å "forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke" når det gjelder all storvilt. Strafferammen for brudd på Viltloven er bøter eller fengsel i inntil ett år ifølge Viltlovens § 56.

Mange nye jegere i dag må ta telefonen fatt for å få gjort lokale avtaler med en godkjent hundefører og ettersøkshund i sitt jaktområde, og foruten registeret til Norsk Kennel Klub er det vanskelig å vite hvem du bør tegne ettersøksavtale med. Noen kjenner noen som kjenner noen, og får på denne måten tegnet seg en avtale. Andre "arver" ekvipasjekontakter fra tidligere jegere på et jaktterreng. Likevel, både hundefører og hund kan jo alltids være bortreist, falle fra eller være utilgjengelige av andre årsaker, og i så tilfelle skal man jo egentlig avstå fra å gå på jakt.

Andre steder finnes det lokale ettersøksringer som man må være medlem av, men der det kanskje er geografiske begrensninger ut fra hvilke grunneiere som betaler for ekvipasjene sine tjenester. Verst er det kanskje om du drar på tur og skal jakte andre steder enn vanlig, og der det å tegne en ettersøksavtale med en lokal ekvipasje bare for en helg eller en uke blir svært tungvint.

For de fleste ferske nyutdannede jegere er dette både komplisert og "gammeldags".

Kort fortalt: skal du jakte elg, hjort eller rådyr må du ordne deg en gyldig ettersøksavtale før du drar på jakt!

Sporio har løsningen som gjør ettersøk enkelt!

Med et abonnement hos Sporio slipper du å tenke på alt dette. Så lenge du jakter innenfor et område hvor vi har dekning, kan du bare nyte naturen og kose deg med jakta! Vi har sikret at du er dekket opp med ettersøksavtale slik loven krever, og skulle du trenge et ettersøk er ekvipasjen bare et tastetrykk unna! De ekvipasjene som vi har avtale med og som er nærmest din skuddplass, vil da få et pushvarsel på sin mobil, og straks en av dem har akseptert oppdraget og kommer til plassen vil ettersøket starte.

Appen finner plasseringen din på kartet via GPS, og når du har trykket på knappen for å rekvirere et ettersøk vil signalet gå automatisk ut til de nærmeste ekvipasjemannskapene vi har avtaler med i distriktet. Den av ekvipasjene som da er ledig og som kan rykke ut med sin godkjente sporhund vil da ta kontakt med deg og avtale videre framdrift for ettersøket.


Få din ettersøksavtale hos Sporio - enkelt og greit.

Da har du ekvipasjedekning til å utføre ettersøk i alle områder vi dekker om du skulle skadeskyte.


Kun 599,- per år! 

Ingen kostnad ved ettersøk.


Er du fortsatt litt usikker?

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe, og les gjerne gjennom svarene på de vanligste spørsmålene vi har fått.